Villkor

Villkor

Villkor för användarkonto på pantbanken.se

Villkor för webbauktioner

Villkor för försäljning

Villkor för att låna på webben


Villkor på andra språk

greatbritain.jpg france.jpg spain.jpg finland.jpg iran.jpg saudiarabia.jpg thailand.jpg

Användarkonto på pantbanken.se

Användarnamn och lösenord

För att möta pantbanken.se:s säkerhetskrav måste ditt användarnamn innehålla minst 5 tecken, och ditt lösenord måste innehålla minst 5 tecken varav minst en stor och en liten bokstav, minst en siffra, samt minst ett tecken av följande !?&@#

Tänk på din säkerhet och byt ut ditt lösenord ofta.


Webbauktioner

Bud

För att blir kund/medlem och därefter kunna lägga bud måste du vara 18 år. När du lägger ett bud är det bindande; d.v.s. du måste betala varan om ditt bud är det högsta vid auktionens slut. Vi vill att du betalar inom 5 kalenderdagar.
Om budgivare inte fullföljer köpet så kommer budgivarens auktionskonto att stängas och öppnas igen mot betalning, stängningen är inte hänförlig till distansköplagen utan till att budgivare inte följt avtalet och därmed missbrukat sidan och därmed också stört övrig legitim budgivning, se fullständiga villkor under ”betalningsvillkor".

Betalningsvillkor

Om betalning inte sker inom 5 kalenderdagar efter vunnen budgivning återgår varan till Pantbanken Sverige.

För betalning av ej lösta bud så skall budgivaren betala en avgift som idag motsvarar den provision som varan ålagts vid auktionstillfället eller annan summa som överenskommits med säljande kontor. När denna betalning kommit det säljande kontoret tillhanda(2-3 bankdagar) så öppnas åter kontot för användning.

Delbetala

Vid val av delbetalning gäller Payex allmänna villkor. För att se europeiska villkor klicka här. Observera att det inte är möjligt att avhämta köpta varor på kontoren. Varor betalda med denna form skickas till angiven folkbokföringsadress. Oberservera att man inte kan delbetala varor från kontoret Örebro.

Fel belopp

Om inbetalat belopp inte överensstämmer med vunnet bud återgår varan till Pantbanken Sverige.

Automatisk budning

Budagenten kan bjuda för din räkning, om du vill, upp till det belopp du anger. Om du lagt ett förhandsbud på 1000 kr och närmaste budgivare under dig stannar på 800 kr blir varan din för 850 kr. Om du använder denna tjänst behöver du inte själv bevaka ditt bud. Vi vet inte hur högt bud du har lagt. Observera att mail angående att du som kund har blivit överbjuden skickas tidigast 30 minuter efter ett högre bud har inkommit dvs. under en pågående budgivning i liveauktionen utgår inga mail i realtid.

Tidpunkt för varje auktion

Auktionen för varje vara avslutas enligt den tidpunkt som finns angiven i auktionslistan. Dock förlängs auktionen för varan om någon lägger bud under de sista 30 sek. Auktionen förlängs då med 30 (trettio) sekunder intill dess att budgivningen avslutas. Under liveauktionen så rekommenderar vi att ni som kund uppdaterar er webbläsare då yttre faktorer som ligger utanför liveauktionens funktion kan påverka utgången av auktionen så att budet inte inkommer i tid. Pga. dessa ytter faktorer i olika uppkopplingar kan Pantbanken Sverige inte garantera denna kommunikation och tar därför inget ansvar för bud som inkommer de sista trettio sekunderna. Vid lika bud vinner äldsta bud.

Vi använder oss av fasta höjningar:

25:- upp till 500:-
50:- upp till 1 000:-
100:- upp till 3 000:-
200:- upp till 10 000:-
500:- upp till 20 000:-
1 000:- över

20 000:-

Vissa förfallna panter kan komma att utgå

Under pågående auktioner på förfallna panter kan varor komma att utgå. Om så sker annulleras eventuella bud. 

15 % i provision

På antaget bud tillkommer 15 % i provision. Om du t.ex. bjudit 1000kr, och det är det högsta budet, får du betala 1150kr. Auktionssystemet avrundar alltid uppåt till närmsta krona och per enskild post.

Konstnärsavgift

På antaget bud lagda på objekt märkta (d) så tas s.k. konstnärsavgift ut. Läs mer om konstnärsavgiften här: www.bus.se

Varorna säljs i befintligt skick

I varubeskrivningen gör vi dock vårt bästa för att så noggrant som möjligt beskriva eventuella defekter. Du får gärna ringa eller maila oss om du har ytterligare frågor. Alla varor är funktionella om inget annat anges.

Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Länsstyrelsen utövar tillsyn av Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism följs.
Pantbanken Sverige är därför skyldig att skaffa kundkännedom om samtliga lånekunder, vilket bl.a. innebär att vi måste fråga om kund är PEP***. I vissa fal måste syftet med lånet och pengarnas ursprung vid lösen, omsättning och amortering klargöras, vilket arkiveras i enlighet med denna lagstiftning.
Vid frågor kontakta vårt huvudkontor.

Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (distansköplagen)

Ångerrätt enligt distansköplagen är tillämplig för varor köpta på auktion och webbshop.

Tidpunkt för avhämtning

Efter avslutad auktion kan inropad vara hämtas tidigast nästföljande vardag kl. 12*.
Observera att varor betalade på internet tidigast kan avhämtas i butik efter tre dagar.

Varor kan levereras per post inom Sverige

Vi skickar** gärna varor enligt nedan inklusive emballage samt i förekommande fall försäkring:

Varuvärde Avgift  
0-300kr 45kr Brev
301-100.000kr 99kr Rekbrev
Skrymmande 285kr Postpaket

Från det att varan är betald tar det ca 6-8 arbetsdagar innan den blir levererad.

*observera att varor sålda på kontoret pantbanken.se inte kan avhämtas i butik.

**priserna gäller inom Sverige och per auktion. För portoavgift utanför Sverige men inom Norden var god kontakta aktuellt pantbankskontor, observera att vi inte skickar varor utanför Norden med försäkring. Please note that we are not able to send goods with insurance outside the Nordic countries.

***Person i politiskt utsatt ställning. Fysisk person som har eller har haft en viktig offentlig funktion i en stat och fysisk person som har eller har haft en funktion i ledningen i en internationell organisation. Viktig offentlig funktion=1. stats- eller regeringschefer, ministrar samt vice och biträdande ministrar, 2. parlamentsledamöter, 3. ledamöter i styrelsen för politiska partier, 4. domare i högsta domstol, konstitutionell domstol eller andra rättsliga organ på hög nivå vilkas beslut endast undantagsvis kan överklagas, 5. högre tjänstemän vid revisionsmyndigheter och ledamöter i centralbankers styrande organ, 6. ambassadörer, beskickningschefer samt höga officerare i försvarsmakten, och 7. personer som ingår i statsägda företags förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan samt närstående och kända medarbetare till dessa.

OBS! Observera att auktionsvaror från olika kontor inte samskickas, samt att inköp gjorda i webbshop inte samskickas med inköp gjorda på auktion.

PUL

Pantbanken Sverige följer personuppgiftslagen (PUL) som syftar till att skydda privatpersoner mot att deras personliga integritet kränks vid behandling av personuppgifter.

Personuppgifter som lämnats till Pantbanken Sverige i samband med att en person har blivit kund behandlas för administration och fullgörelse av Pantbanken Sveriges skyldigheter hänförliga till auktionsverksamheten. Personuppgifter kan även komma att behandlas interna analyser. Personuppgifterna kan komma att kompletteras genom inhämtning från privata och offentliga register. Den som önskar få information om eller rättelse av sina personuppgifter, vilka behandlas hos Pantbanken Sverige, kan inkomma med begäran om detta.

AB för Varubelåning (556009-0754)
Storgatan 8
114 51 Stockholm
pul@pantbanken.se
08-6647489


Försäljning

De varor som inte säljs på våra pantauktioner säljer vi i någon av våra butiker i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Västerås, Eskilstuna, Helsingborg och Örebro eller i vår webbshop.

På webben kan du enkelt beställa och betala med kort eller via din bank direkt. Vår webbshop fylls hela tiden på med nya varor tänk dock på att varorna snabbt kan försvinna och att våra butiker alltid har förtur till varan, så om en vara du lagt i din korg plötsligt försvinner så är varan såld i butik.

Där hittar du allt från guldsmycken, klockor och matsilver till musikinstrument, kameror och konst. En del av de varor vi säljer i butikerna hittar du under rubriken "Webbshop".

Priserna är alltid låga även i förhållande till övriga butiker på andrahandsmarknaden.

Vid val av delbetalning gäller Payex allmänna villkor. För att se europeiska villkor klicka här. Observera att det inte är möjligt att avhämta köpta varor på kontoren. Varor betalda med denna form skickas till angiven folkbokföringsadress.
Varor köpta från kontoret i Örebro går inte att delbetala.

Pantbanken förbehåller sig rätten att ändra priser pga av feltryck samt att återkalla köp som är felprissatta.Pantbanken kräver att kund som köper varor på webshop visar upp det kort som använts vid köpet samt ID-kort vid personlig uthämtning av vara i butik.Pantbanken förbehåller sig rätten att kvarhålla betalda varor tills kompletterande kontroller är gjorda gällande betalmedlets giltighet. Observera att varor betalade på internet tidigast kan avhämtas i butik efter tre dagar.

Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (distansköplagen)

Ångerrätt enligt distansköplagen är tillämplig för varor köpta på auktion och webbshop.

Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Länsstyrelsen utövar tillsyn av Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism följs.
Pantbanken Sverige registrerar därför följaktligen enskilda köp eller på varandra följande köp till summan av 5000 euro (45.000 sek) kontant och arkiverar dessa i enlighet med gällande lagstiftning.
Vid frågor kontakta vårt huvudkontor.

Vi skickar* gärna varor enligt nedan inklusive emballage samt i förekommande fall försäkring:

Varuvärde Avgift  
0-300kr 45kr Brev
301-100.000kr 99kr Rekbrev
Skrymmande 285kr Postpaket

*Priserna gäller inom Sverige. För portoavgift utanför Sverige men inom Norden, var god kontakta pantbankskontoret. Observera att vi inte skickar varor utanför Norden med försäkring, please note that we are not able to send goods with insurance outside the Nordic countries.

Välkommen in!


Villkor för att låna på webben

1. Lånevillkor

Räntor:

Lån t o m 10 000 :- 3,75% per mån
Del över 10 000 :- 2,90% per mån
Lån från 25 000 :- 2,20% per mån*
Lån från 200 000 :- 1,50% per mån*

Exempel

Att låna 1 000 :- i en månad kostar 38 :-
Att låna 10 000 :- i en månad kostar 375 :-
Att låna 25 000 :- i en månad kostar 550 :-
Att låna 200 000:-  i en månad kostar 3000 :-

årsränta lån från 25 000:- 26,40%
årsränta lån från 200 000:- 18,0%

*samma räntestats från första kronan dvs. rak ränta

 

Avgifter:

Expeditionsavgift: 20/45:- per lån
Aviseringsavgift: 45:-
Fraktavgift: 200:-

Låneperioden är 1 månad. För eventuella sms ni skickar till oss är kostnaden 0 kr (+ operatörens eventuella avgift för sms). Expeditionsavgiften utgår vid lösen och omsättning. Ränta utgår för varje påbörjad månad. Fraktavgiften utgår vid lösen. Panten är försäkrad i enlighet med pantbankslagen. Förfallen pant försäljs 2 månader efter lånets förfallodag på offentlig auktion på www.pantbanken.se. Eventuellt överskott för försåld pant utbetalas på lånekontoret till låntagaren enligt överenskommelse. Överskott som inte har avhämtats inom ett (1) år från auktionsdagen tillfaller Pantbanken.se.

2. Åtagande

Pantbanken.se åtar sig ansvar för rekommenderande försändelser i de av företaget utskickade säkerhetspåsar. Åtagandet gäller belopp upp till 100 000kr. Postens rek gäller upp till 5 000 kr, resterande värde upp till max 100 000 kr försäkras av Pantbanken.se. Skador eller förlorad försändelse ska anmälas till Postens reklamationsavdelning samt till Pantbanken.se. Originalkvitto för postens rek ska uppvisas av kunden.

3. Returer

Om Pantbanken.se inte fullföljer lån eller om kund inte accepterar lånesumman avslutas transaktionen och varorna skickas åter fraktfritt och rekommenderat till kundens mantalsskrivningsadress. Pantbanken.se avsäger sig allt ansvar för sådan retur.

4. Betalning

Utbetalning av lån sker efter att kunden accepterat lånets storlek via sms. Utbetalning sker via kontot som kunden föranmält eller via utbetalningsavi. För utbetalning till konto krävs e-legitimation. Inga kontanta medel utbetalas. Pantbanken.se har ingen möjlighet att utlämna eller emottaga panter eller kontanta medel direkt till kund.

5. Identitet

Pantbanken.se fastställer kundens identitet via e-legitimation samt utbetalningskontroll/utbetalningsavier. Pantbanken.se kan på annat vis säkerställa kundens identitet om Pantbanken.se finner det skäligt. Kundens bokföringsadress kontrolleras mot Spar. Denna information är endast till för att säkerställa kundens identitet samt bibehålla hög kvalitet på vår tjänst.

6. Kontroll

Pantbanken.se äger rätt att kontrollera varans äkthet och guldhalt för att kunna fastställa lånets storlek. Varje försändelse öppnas av två personer och fotodokumenteras. Om Pantbanken.se finner anledning att ifrågasätta äkthet eller ursprung kan lånet avböjas p g a detta.

7. Meddelande

All information rörande lånet sker via sms och e-post och anses kunden tillhanda samma dag det sänts. Meddelanden som sänds via post anses kunden tillhanda inom 5 dagar efter avsändandet. Kunden ansvarar själv för att de lösenord som Pantbanken.se tillsänt kunden inte förvaras oaktsamt eller kommer tredjepart tillhanda.

8. PUL

Pantbanken.se följer personuppgiftslagen. Uppgifter som lämnats till Pantbanken.se används för administration av lån, och används endast av Pantbanken.se. Pantbanken.se lagrar inte data längre än nödvändigt för att följa pantbankslagen.

9. Rättsligt fel i panten

Om det under lånetiden, vid pantsättningen eller i övrigt, framkommer att det föreligger rättsligt fel i panten kommer kunden att underrättas därom. Om felet fastställs så bär kunden fullt ansvar gentemot Pantbanken.se. 

10. Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Länsstyrelsen utövar tillsyn av Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism följs.
Pantbanken Sverige är därför skyldig att skaffa kundkännedom om samtliga lånekunder, vilket bl.a. innebär att vi måste fråga om kund är PEP*. I vissa fal måste syftet med lånet och pengarnas ursprung vid lösen, omsättning och amortering klargöras, vilket arkiveras i enlighet med denna lagstiftning.

*Person i politiskt utsatt ställning. Fysisk person som har eller har haft en viktig offentlig funktion i en stat och fysisk person som har eller har haft en funktion i ledningen i en internationell organisation. Viktig offentlig funktion=1. stats- eller regeringschefer, ministrar samt vice och biträdande ministrar, 2. parlamentsledamöter, 3. ledamöter i styrelsen för politiska partier, 4. domare i högsta domstol, konstitutionell domstol eller andra rättsliga organ på hög nivå vilkas beslut endast undantagsvis kan överklagas, 5. högre tjänstemän vid revisions-myndigheter och ledamöter i centralbankers styrande organ, 6. ambassadörer, beskickningschefer samt höga officerare i försvarsmakten, och 7. personer som ingår i statsägda företags förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan samt närstående och kända medarbetare till dessa.


  1. Här loggar du in!

    pantbanken.se har fått nytt utseende.
    Här loggar du in till våra olika tjänster.

SwedishSwedish FinnishFinnish
EnglishEnglish FarsiFarsi
FrenchFrench ArabicArabic
SpanishSpanish ThaiThai