Så kom getterna på plats!

Då Pantbanken Sverige fyllde 150 år valde vi att skänka 150 getter till Nepal, genom Föreningen Gatubarn i Nepal. Pantbanken har engagerat sig i föreningen på olika sätt sedan 2014. Bland annat genom att tre år i rad skicka två från personalen för att hjälpa till på plats. Så självklart ville vi även vara med på plats vid utdelningen av getterna.

Denna gång var det VD Peter Sundström, samt Anna Schavon och Annelie Dahlgren som var på resa till barnhemmet i Nepal.

Eva, ansvarig och grundare av föreningen planerade vart getterna skulle delas ut, och till vilka. Eva har en lång och gedigen historia vad gäller engagemanget för gatubarnen i Nepal och vet bäst vart behovet är störst. Eva bestämde sig, efter noga övervägning, för tre olika byar.

Första stoppet var ett flykting- tältläger som personer fått flytta till efter att deras byar förstörts i jordbävningarna 2015. Människorna får bara bo i lägret i fyra år sedan måste de flytta. De är inte heller välkomna i byn intill på grund av att de tillhör en annan kast. Här delades det ut 20 getter, som kommer kunna bringa både mjölk och päls samt relativt snabbt kunna föröka sig och bli fler. Det gör att de även kommer kunna sälja getter så småningom.

Nästa stopp var en by högt upp i bergen. Det är dåliga vägar i mer eller mindre hela Nepal så byn är svårtillgänglig. Den är även fördelade över ett stort område, folk bor långt ifrån varandra även om det är samma by. Många fick därför vandra långt från sina hem för att få sin get. Guiden Harry, som var med under resan, hade rest i förväg med de getter som skulle delas ut. Alla familjer som fick getter var återigen utsedda av Eva.

Tredje och sista stoppet var en by som är ett kvinnokollektiv, belägen lite närmare civilisationen. Där kändes det betydligt modernare än förgående by. Eva hade tidigare varit i byn och ordnat med en brunn. I byn fanns några män men de flesta var kvinnor vars män hade rest utomlands för att arbeta. Tyvärr är det inte ovanligt att dessa män ”låses upp” i långa kontrakt och inte får möjlighet att återvända hem igen.

Resan tog fyra dagar från första till sista by och var allt annat än enkel. Men vetskapen om att varje get gör stor nytta gjorde varje steg enkelt.

Vi på Pantbanken Sverige är djupt imponerade av den insats som görs av Föreningen Gatubarn i Nepal och vi fortsätter med än större övertygelse att bistå förenigen i dess arbete.

Skapad 2017-09-12

Tillbaka till nyhetsarkivet

  1. Här loggar du in!

    pantbanken.se har fått nytt utseende.
    Här loggar du in till våra olika tjänster.

SwedishSwedish FinnishFinnish
EnglishEnglish FarsiFarsi
FrenchFrench ArabicArabic
SpanishSpanish ThaiThai