Vad-kan-du-lana-pa-Pantbanken-jpg.jpg

Låneinformation

Här finns allt du behöver veta kring villkoren på ditt lån. Aktuella guldpriser, en smidig räknesnurra för att få grepp om den effektiva räntekostnaden och de detaljerade lånevillkoren.

Våra dagskurser på guld.

570:-

per gram för 24K

500:-

per gram för 21K

420:-

per gram för 18K

325:-

per gram för 14K

Vi betalar från:

Guld
24K 570 kr/g
23K 550 kr/g
22K 530 kr/g
21K 500 kr/g
18K 420 kr/g
14K 325 kr/g
Silver
999/1000 6,00 kr/g
925/1000 5,00 kr/g
830/1000 3,50 kr/g
Platina
950/1000 200 kr/g

Fördelar att låna från oss

Alla är välkomna att låna
Du får pengarna direkt
Ingen skuldfälla
Överskottet går tillbaka till dig

Vad kostar det att låna?

kr
mån
-  kr
Prisjämförelse
Kostnad

Pantbanken Sverige
kr

Effektiv ränta hos Pantbanken Sverige %

Lånevillkor Pantbanken online

1. Lånevillkor

Räntor:

Lån t o m 10 000 :- 3,75% per mån
Del över 10 000 :- 2,90% per mån
Lån från 25 000 :- 2,20% per mån*
Lån från 200 000 :- 1,50% per mån*


Exempel

Att låna 1 000 :- i en månad kostar 38 :-
Att låna 10 000 :- i en månad kostar 375 :-
Att låna 25 000 :- i en månad kostar 550 :-
Att låna 200 000:-  i en månad kostar 3000 :-

*samma räntestats från första kronan dvs. rak ränta

Avgifter:

Expeditionsavgift: 20/45:- per lån
Aviseringsavgift: 45:-
Fraktavgift: 200:-

Låneperioden är 4 månader. De eventuella sms ni skickar till oss är kostnadsfria (förutom operatörens eventuella avgift för sms). Expeditionsavgiften utgår vid lösen och omsättning. Ränta utgår för varje påbörjad månad. Fraktavgiften utgår vid lösen av lån. Panten är försäkrad i enlighet med pantbankslagen. Förfallen pant försäljs 2 månader efter lånets förfallodag på offentlig auktion på www.pantbanken.se. Eventuellt överskott för försåld pant utbetalas till låntagarens konto, enligt överenskommelse vid låntagarens begäran om utbetalning av överskott. Överskott som inte har avhämtats inom ett (1) år från auktionsdagen tillfaller Pantbanken Sverige. Pantbanken Sverige Online har ingen möjlighet att utlämna eller motta lån fysiskt.

Effektiv ränta 
Effektiv årsränta är en bra indikator för att jämföra kostnader mellan olika kreditgivare. Den tar hänsyn till både räntor och avgifter och ger en uppskattning av den totala årliga kostnaden för lånet. För att beräkna lånets totalkostnad kan du använda vår räknesnurra som finns tillgänglig ovan.

För panter upp till 10 000 kr blir den effektiva årsräntan 45%. För den delen av panten över 10 000 kr blir den effektiva årsräntan 34,8%. Årsräntan för lån från 25 000 kr är 26,40% och för lån från 200 000 kr är den 18,0%.

2. Åtagande
Pantbanken Sverige åtar sig ansvar för rekommenderande försändelser i de av företaget utskickade säkerhetspåsar. Åtagandet gäller belopp upp till 100 000 kr. Postens rek gäller upp till 5 000 kr, resterande värde upp till max 100 000 kr försäkras av Pantbanken Sverige. Skador eller förlorad försändelse ska anmälas till Postens reklamationsavdelning samt till Pantbanken Sverige. Originalkvitto för postens rek ska uppvisas av kunden.

3. Returer
Om Pantbanken Sverige inte fullföljer lån eller om kund inte accepterar lånesumman avslutas transaktionen och varorna skickas åter fraktfritt och rekommenderat till kundens mantalsskrivningsadress.

4. Betalning
Utbetalning av lån sker efter att kund accepterat lånerbjudandet via sms, eller genom inloggning på ”Mina Lån” på pantbanken.se. Utbetalning sker till det konto som kund föranmält. För utbetalning till konto krävs e-legitimation.  Inga kontanta medel kan utbetalas. Pantbanken Sverige Online har ingen möjlighet att utlämna eller motta kontanta medel direkt till eller från kund.

5. Identitet
Pantbanken Sverige fastställer kundens identitet via e-legitimation samt utbetalningskontroll. Pantbanken Sverige kan på annat vis säkerställa kundens identitet om Pantbanken Sverige finner det skäligt. Kundens bokföringsadress kontrolleras mot Spar. Denna information är endast till för att säkerställa kundens identitet samt bibehålla hög kvalitet på vår tjänst.

6. Kontroll
Pantbanken Sverige äger rätt att kontrollera varans äkthet och guldhalt för att kunna fastställa lånets storlek. Varje försändelse fotodokumenteras när den öppnas. Om Pantbanken Sverige finner anledning att ifrågasätta äkthet eller ursprung kan lånet avböjas p g a detta.

7. Meddelande
All information rörande låneerbjudandet och lånet sker via sms och e-post. Meddelanden rörande eventuella överskott efter försäljning av pant skickas brevledes. Kunden ansvarar själv för att de lösenord som Pantbanken Sverige sänt kund, inte förvaras oaktsamt eller kommer tredjepart tillhanda.

8. Rättsligt fel i panten
Om det under lånetiden, vid pantsättningen eller i övrigt, framkommer att det föreligger rättsligt fel i panten, såsom förfoganderätt, kommer kunden att underrättas därom. Om felet fastställs så bär kunden fullt ansvar gentemot Pantbanken Sverige. 

9. Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
Länsstyrelsen utövar tillsyn av Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism följs.
Pantbanken Sverige är därför skyldig att skaffa kundkännedom om samtliga lånekunder, vilket bl.a. innebär att vi måste fråga om kund är PEP*. I vissa fall måste syftet med lånet och pengarnas ursprung vid lösen, omsättning och amortering klargöras, vilket arkiveras i enlighet med denna lagstiftning.
Vid frågor kontakta vårt huvudkontor.

 *Person i politiskt utsatt ställning. Fysisk person som har eller har haft en viktig offentlig funktion i en stat och fysisk person som har eller har haft en funktion i ledningen i en internationell organisation. Viktig offentlig funktion=1. stats- eller regeringschefer, ministrar samt vice och biträdande ministrar, 2. parlamentsledamöter, 3. ledamöter i styrelsen för politiska partier, 4. domare i högsta domstol, konstitutionell domstol eller andra rättsliga organ på hög nivå vilkas beslut endast undantagsvis kan överklagas, 5. högre tjänstemän vid revisionsmyndigheter och ledamöter i centralbankers styrande organ, 6. ambassadörer, beskickningschefer samt höga officerare i försvarsmakten, och 7. personer som ingår i statsägda företags-, förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan samt närstående och kända medarbetare till dessa.

För fullständiga villkor såsom GDPR, delning av personuppgifter samt auktions- och försäljningsvillkor - läs mer här