Pantauktioner AB

Pantauktioner Sverige AB.

Pantauktioner Sverige AB (556499-6311) äger och driver pantbanken.se.

Pantauktioner Sverige AB är ett dotterföretag till Pantbanken Sverige och bedriver auktion och försäljningsverksamheten åt Pantbanken Sverige