Pantbankens historia

Vår historia.

Trygga värderingar sedan 1866.

Pantbanken Sverige är en av Nordens äldsta pantbanker och bildades under namnet AB för Varubelåning. Verksamheten startades av Johan Alfred Jansson, en bondson från Östergötland. Han flyttade från landet till Stockholm som skomakarlärling. Efter att ha bekantat sig med staden och yrket öppnade han ett eget skomakeri. Men i ena änden, bakom ett draperi bedrev han även låneverksamhet. Det gick så bra med sidoverksamheten att han snart därefter bestämde sig för att lämna skomakaryrket, hitta större lokaler, och bedriva sin låneverksamhet på heltid. Den 14:e november 1866 flyttade J.A Jansson in i nya lokalerna på Östermalm. Det dröjde inte lång tid innan hans framgångsrika verksamhet även växte ut dessa lokaler. Han gjorde då ett förvärv av en lokal på Storgatan 8. Faktiskt den pantbank som även vi idag verkar i.

Verksamheten förr
Vid Pantbanken Sveriges uppstart på 1800-talet var kläder, lakan och husgeråd vanliga säkerheter för lån. Ibland förkom det en guldring eller silversked även belånades. Vid förvärvet av Storgatan 8 började större föremål som cyklar, mattor, möbler och symaskiner att belånas. Lokalerna anpassades då efter föremålen som lämnades in, snarare än tvärtom. Under större delar av 1900-talet behövde företaget stora lager för skrymmande lån. Dagens lån är vanligtvis av mindre storlek, och allt oftare av guld, silver och armbandsur.

Pantbanken Sverige har växt kraftigt de senaste decennierna med en rad nya pantbanker. Från kontoret på Storgatan 8, där J.A. Jansson en gång började till sexton kontor i Sverige och Finland och en digital pantbank.

August Strindberg – en av många kunder
Det finns många intressanta historier om personer och föremål som passerat Pantbanken Sverige genom åren. En av Sveriges största författare, August Strindberg, blev lånekund hos pantbanken efter det att han separerat från Harriet Bosse. Hela möblemanget, fyllt av minnen, togs ner till butiken på Storgatan 8. August tog ett slutgiltigt farväl av vad som varit, och att lösa ut föremålen igen var aldrig aktuellt.

Mycket har hänt under våra 157 verksamma år, men affärsmodellen har levt vidare, och de korta lånaffärerna görs upp med kunderna nu som då. Där alla är välkomna för trygg belåning mot säkerhet, och ingen kan hamna i skuldfälla. Ett tankesätt som under alla år genomsyrat verksamheten är ”att skapa förutsättningar för lite tryggare och enklare vardag”. Ett framgångsrikt koncept som vi jobbat efter i 157 år, och vi kommer fortsätta jobba utefter.