Pantbankens samhällsansvar

Pantbanken gör vardagen enklare och tryggare i Nepal.

Sedan 2014 stöder vi Föreningen för Gatubarn i Nepal. De har idag två hem för barn i Katmandu. Barnhemmen koncentrerar sig på att hjälpa flickor som är eller ligger i riskzonen för att bli gatubarn och utnyttjas.

Utöver att Pantbanken hjälper till ekonomiskt, åker även två volontärer ur vår personal varje år till Katmandu för att hjälpa till på plats. Läs mer om föreningen och hur du enkelt blir medlem, för att bidra till en tryggare framtid för barnen: www.gatubarnnepal.net

2 volontärer och 150 getter
Vårt samarbete med Föreningen för Gatubarn i Nepal utvecklats ytterligare under 2017. I april åkte Annelie Dahlgren, Anna Schavon och Peter Sundström från personalen, till Nepal för att hjälpa till att dela ut de getter vi skänkt i samband med bolagets 150-årsjubileeum. Getterna delades ut till behövande familjer och kvinnor i fyra olika byar, alla noga utvalda av Eva Holmerg Tedert, grundaren av Föreningen för Gatubarn i Nepal. I oktober reste Isabell Winberg och Wasna Chotseenil, fjolårets volontärer, för att hjälpa till på barnhemmen. De följde även upp vårt getprojekt genom att besöka byarna där getterna delades ut. Redan på sex månader hade antalet getter ökat med ett tjugotal och ett tiotal till väntas komma inom kort. Vår senaste uppdaterinn från föreningen i april, visade att antalet getter runt om i byarna ökat med drygt 30% sedan de delas ut. Detta trots att några getter dött under tidens gång.

Oavkortat till det behövande
Vi är nu många som med egna ögon har sett hur viktiga våra bidrag är och att hjälpen gör skillnad. Det gör att vårt stöd till föreningen känns om ännu viktigare att upprätthålla. I höst kommer återigen två från vår personal åka till Katmandu för att hjälpa till på barnhemmen och följa upp getterna i byarna.

Stort tack för att du som kund hos Pantbanken Sverige gör vårt stöd till Gatubarn i Nepal möjligt! Vill du också bli medlem i Föreningen, är du enbart några knapptryck bort. Följ länken ovan.

 

Nepalbild_700px.jpg