Samhällsansvar

Pantbanken Sverige vilar på trygga värderingar. Sedan 1866 har vi värderat, belånat och sålt saker och ting med tydliga villkor och utan dolda avgifter.

För oss är det självklart att engagera oss i både samhället vi verkar i och i världen utanför. Sedan 2014 har vi stöttat Föreningen för Gatubarn i Nepal. Och sedan 2020 är vi stolt sponsor till Göteborg Hockey Club som satsar på flick- och damhockey.

Föreningen för Gatubarn i Nepal

Föreningen för Gatubarn i Nepal

Göteborg Hockey Club

Göteborg Hockey Club