150 års arbete av att göra vardagen enklare och tryggare

Vi tycker det är kul att hjälpa till och det märks. Idag arbetar vi med två projekt som
engagerar allt från vår styrelse till personalen på kontoren. Våra hjärtan slår just nu lite extra för vårt projekt i Nepal, och du kommer snart förstå varför.

Föreningen för gatubarn i Nepal

Sedan 2014 stöder vi Föreningen för Gatubarn i Nepal. De har idag två hem för barn i
Katmandu. Barnhemmen koncentrerar sig på att hjälpa flickor som är eller ligger i riskzonen för att bli gatubarn. Utöver att pantbanken hjälper till ekonomiskt, åker även två volontärer ur vår personal varje år till Katmandu för att hjälpa till på plats. På årets resa fick våra volontärer bland annat hjälpa till med mat- och vattentransporter till slumområdena, läxläsning med barnen på hemmen och så självklart massvis med lek. Läs mer om föreningen och hur du enkelt blir medlem, för att bidra till en tryggare framtid för barnen: www.gatubarnnepal.net

Oavkortat till det behövande

Pengarna som skänks genom föreningen går oavkortat till de behövande, det kan våra volontärer intyga efter att ha varit i Katmandu. De har sett verksamheten med egna ögon, och vet därför att alla utgifter redovisas noggrant. Pantbanken jobbar nära och kontinuerligt med Eva Holmberg Tedert och Neth Lay, de två grundarna till barnhemmen och de verkliga hjältarna.

150 getter från Pantbanken Sverige till Nepal

I och med att Pantbanken Sveriges fyller 150 år, skänker vi pengar genom föreningen för att köpa 150 getter att dela ut 25 familjer. Vi har låtit Eva bestämma vart, då hon rör sig runt om hela Nepal och vet vart behovet är störst. De kommer därmed lämnas till familjer i Dhading, Rathankot och Humla på den nepalesiska landsbygden. Vi hoppas getterna kommer skapa bättre förutsättningar för familjerna att försörja sig, och kunna ge sina barn skolgång och en ljusare framtid. Helt enkelt göra livet lite enklare och tryggare.

Så kom getterna på plats!

Då Pantbanken Sverige fyllde 150 år valde vi att skänka 150 getter till Nepal, genom Föreningen Gatubarn i Nepal. Pantbanken har engagerat sig i föreningen på olika sätt sedan 2014. Bland annat genom att tre år i rad skicka två från personalen för att hjälpa till på plats. Så självklart ville vi även vara med på plats vid utdelningen av getterna.

Denna gång var det VD Peter Sundström, samt Anna Schavon och Annelie Dahlgren som var på resa till barnhemmet i Nepal.

Eva, ansvarig och grundare av föreningen planerade vart getterna skulle delas ut, och till vilka. Eva har en lång och gedigen historia vad gäller engagemanget för gatubarnen i Nepal och vet bäst vart behovet är störst. Eva bestämde sig, efter noga övervägning, för tre olika byar.

Första stoppet var ett flykting- tältläger som personer fått flytta till efter att deras byar förstörts i jordbävningarna 2015. Människorna får bara bo i lägret i fyra år sedan måste de flytta. De är inte heller välkomna i byn intill på grund av att de tillhör en annan kast. Här delades det ut 20 getter, som kommer kunna bringa både mjölk och päls samt relativt snabbt kunna föröka sig och bli fler. Det gör att de även kommer kunna sälja getter så småningom.

Nästa stopp var en by högt upp i bergen. Det är dåliga vägar i mer eller mindre hela Nepal så byn är svårtillgänglig. Den är även fördelade över ett stort område, folk bor långt ifrån varandra även om det är samma by. Många fick därför vandra långt från sina hem för att få sin get. Guiden Harry, som var med under resan, hade rest i förväg med de getter som skulle delas ut. Alla familjer som fick getter var återigen utsedda av Eva.

Tredje och sista stoppet var en by som är ett kvinnokollektiv, belägen lite närmare civilisationen. Där kändes det betydligt modernare än förgående by. Eva hade tidigare varit i byn och ordnat med en brunn. I byn fanns några män men de flesta var kvinnor vars män hade rest utomlands för att arbeta. Tyvärr är det inte ovanligt att dessa män ”låses upp” i långa kontrakt och inte får möjlighet att återvända hem igen.

Resan tog fyra dagar från första till sista by och var allt annat än enkel. Men vetskapen om att varje get gör stor nytta gjorde varje steg enkelt.

Vi på Pantbanken Sverige är djupt imponerade av den insats som görs av Föreningen Gatubarn i Nepal och vi fortsätter med än större övertygelse att bistå förenigen i dess arbete.

  1. Här loggar du in!

    pantbanken.se har fått nytt utseende.
    Här loggar du in till våra olika tjänster.

SwedishSwedish FinnishFinnish
EnglishEnglish FarsiFarsi
FrenchFrench ArabicArabic
SpanishSpanish ThaiThai