Dac7_nyhet_pantbankense.jpg

DAC7 - därför har vi skickat brev till dig

I enlighet med ny EU-lagstiftning för plattformsoperatörer, så kallad DAC7.

I enlighet med ny EU-lagstiftning för plattformsoperatörer, så kallade DAC7, har vi som bolag skyldighet att till Skatteverket meddela kontrolluppgift om försäljning av förfallna panter på auktion, överskridande 21.800 kr per 2023 som helår. 

DAC7 är en EU-lagstiftning som syftar till att förbättra transparensen och skatteuppbörden för säljare som använder digitala plattformar. Enligt denna reglering är vi som plattform skyldiga att samla in och rapportera vissa uppgifter om våra säljare till Skatteverket.

Vilka uppgifter rapporterar vi?
I enlighet med DAC7 kommer att vi rapportera följande uppgifter:

  •       Fullständigt namn eller företagsnamn
  •       Adress
  •       Total försäljningssumma du har haft på vår plattform under året


Uppgifterna, för berörda kunder, kommer att rapporteras till Skatteverket årligen. Denna rapportering är obligatorisk enligt DAC7, och är avsedd för att säkerställa korrekt skattebörd. Dina uppgifter kommer att hanteras i enlighet med alla tillämpliga dataskyddsregler och endast delas med Skatteverket. De kunder som omfattas av detta kommer att meddelas via brev eller mail att uppgifternas rapporterats in till Skatteverket.

Notera att alla plattformar som driver auktionsförsäljning omfattas av DAC7. För att nämna några är även Tradera och Bukowskis omfattade av samma regelverk. Vi har valt att upplysa kunder som omfattas av DAC7, genom brev. Hur andra aktörer meddelat berörda kunder kan vi inte svara för.

Vi som bolag kan inte hjälpa dig som kund vidare med eventuella frågor kring redovisning gentemot Skatteverket. Detta kan enbart Skatteverket svara på och hjälpa dig med. Vi rekommenderar alla med vidare frågor kring DAC7, att kontakta Skatteverket.
Läs även mer på deras hemsida här

 

Skapad 2024-06-28

Tillbaka till nyheter