MaghiGaun_goats_TobyMaudsley.jpg

De getter Pantbanken skänkte till byborna i Majhugaun, Nepal år 2016 har varit till hjälp under pandemin.

I samband med vårt 150 års jubileum år 2016 skänkte vi 150 getter till olika byar i Nepal, genom Föreningen för Gatubarn i Nepal.

Sedan 2014 stödjer vi den ideella föreningen; Föreningen För Gatubarn i Nepal. De har sedan 2010 arbetat outröttat för att förhindra att barn och ungdomar i Nepal hamnar i trafficking. Föreningens fokusområden går i led med Globala målen om en trygg miljö för barn, ökad och tillgänglig utbildning, jämnställdhet och minskad fattigdom. 
 

Då flickor löper en betydligt större risk att hamna i trafficking så har föreningen både ett flickhem och ett barnhem. Utöver barnhemmen så bekostar de sjuksköteutbildningar både till ungdomar på hemmen men också barn i som kan bo kvar i sina familjer. De hjälper även familjer med ekonomiskt stöd och skänker mat till barn som bor på gatan. 

I samband med vårt 150års jubiluem år 2016 så skänkte vi 150 getter genom Förenignen. Eva, grundaren av föreningen valde med ut fyra byar runtom om Nepal som skulle få ta del av getterna. Redan inom något år hade förtjänsten från getterna gjort stor skillnad i en av byarna, Khari. 

På grund av pandemin har Pantbanken inte kunnat skicka personal för att hjälpa till på plats varken 2020 eller 2021. Smittoläge och vaccinationstäckning i Nepal är avhängt när vi kan börja resa ner igen. 
En väldigt glädjande nyhet däremot är att man i byn Majhiguan. De mottog 28 getter år 2016 som nu åren har förökat sig och blivit flera. De har gett byborna möjlighet att sälja vidare getter för att få in välbehövliga pengar men också möjlighet till mat. Trots pandemins framfart har byborna åtminstone klarat sig lindrigt rent ekonomiskt tack vare getterna.

Vi fortsätter att skänka pengar till Föreningen för Gatubarn i Nepal. Deras fantastiska hjälp till självhlälp för människor i Nepal är något vi beundrar.

Läs mer om Föreningen och skänk en slant du med, vi lovar att varje krona verkligen gör skillnad.

 

Skapad 2021-08-25

Tillbaka till nyheter