Sophia_lupp_PantbankenSverige.jpg

Hur är det att arbeta som gemmolog?

Vår gemmolog Sophia Åkerlund har blivit intervjuad av branschtidningen Aurum Forum

Sophia Åkerlund, vår Head of Jewelry, har blivit intervjuad om sitt yrke som gemmolog. Vi får veta mer om hennes gedigna kunskap om och förälskelse i ädelstenar.

På frågan varför gemmologer behövs svarar hon:
– Vår viktigaste uppgift är att identifiera och värdera ädelstenar och att skilja syntetiska stenar från naturliga. Och att göra det på ett förtroendeskapande sätt så att de som anlitar oss känner sig trygga med att vi gör en oberoende bedömning av stenen. Med den stora produktionen av syntetiskt framställda färgstenar och framförallt diamanter är vår kunskap viktigare än någonsin. Vi har också en roll i att sprida den kunskapen både till bransch och allmänhet. Utbilda och förklara skillnaderna så att ingen betalar massa pengar för ett smycke med en syntetisk sten i tron att det är en naturlig och sedan känner sig lurad. Vi är en förtroendebransch.

Läs hela artikeln här

Skapad 2023-05-23

Tillbaka till nyheter