justeraderäntor.jpg

Justerade räntor per 6:e november

Räntan på lån upp till 10.000kr justeras till 3,25% i Göteborg. Räntan på lån om 200.000kr justeras till 1,75% i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Linköping, Västerås, Eskilstuna, Borlänge samt Pantbanken online

Per 6/11 2023 justeras räntan till 3,25% på lån upp till 10.000kr i Göteborg. Trots höjningen är vi fortfarande de lägsta räntorna på lån upp till 10.000kr i Göteborg jämfört med övriga pantbanksföretag.

Per 6/11 2023 justeras räntan till 1,75% på lån om 200.000kr i Stockholm, Malmö, Göteborg, Uppsala, Linköping, Västerås, Eskilstuna, Borlänge och Pantbanken online.

Räkna ut din ränta i vår räntemodul eller läs mer och våra räntor och avgifter här.

Skapad 2023-11-06

Tillbaka till nyheter