Pantbanken Östermalm 150år.jpg

Pantbanken Östermalm - 150 år på samma adress

Sedan 7:e november 1873 har Pantbanken Östermalm legat på Storgatan 8. Men faktum är att historien började redan innan det.

De sitter i väggarna

Lån mot säkerhet är en av världens äldsta låneformer. Aktiebolaget för Varubelåning har funnits sedan 1866 och men varit verksamma på Storgatan 8 sedan 1873. Grundaren Johan Alfred Jansson, flyttade till Stockholm från Östergötland med drömmar om storstaden. Efter en kort tid som skomakare på Linnégatan började J.A Jansson bedriva pantbank bakom ett skynke i enda änden av lokalen. Det kom sig som en lösning på problemet att flera kunder hade svårt att betala för sina lagningar.

Det tog inte lång tid innan pantlåneverksamheten blev mer lönsam än skomakeriet. Efter bara några år på Linnégatan hade verksamheten växt sig pass stor att J.A Jansson behövde leta sig efter en ny lokal.  Det ledde Aktiebolaget för Varubelåning Storgatan 8. I bottenvåningen på trevåningshuset öppnade Pantbanken Östermalm upp på nytt, och har sedan dess stått öppen fem dagar i veckan för alla som behövt.

En av Sveriges äldsta butiker

Att Pantbanken Östermalm har legat i samma lokaler i 150år gör dem unika i sitt slag. Många äldre företag och institut slår dem i ålder men, men det är svårt att hitta företag som varit verksamma i samma lokaler under alla år. Anledningen till att Pantbanken Östermalm ligger kvar på samma adress är mycket tack vare grundaren. När pantbanksverksamheten började ta fart på riktigt under slutet av 1800-talett fick han även chansen att förvärva fastigheten på Storgatan 8. Att han senare lät upplåta en stiftelse som skulle ärva Pantbanken och dess fasighet efter hans bortgång har gjort att ingen av hans söner eller efterträdare kunde sälja huset eller bolaget.

Pantbanken Sverige som bolag och Pantbanken Östermalm har stått emot tidens prövningar och förändringar. Att Pantbanken Östermalms tre senaste kontorschefer fortfarande arbetar kvar i bolaget och dessutom fortfarande i samma lokaler, visar på bolagets uthållighet.

-       Många kontor flyttar för att de växt ut lokalerna. Och vi kanske har växt ut lokalerna, på sätt och vis. Men vi har öppnat på fler adresser i Stockholm och Sverige istället för att byta bort Storgatan 8. Fram till år 2000 fanns det bara 1 kontor i Aktiebolaget för Varubelåning. Idag finns det 30 kontor, varav 7 i Stockholm, säger Pantbanken Sveriges vd Peter Sundström.

 

150 år och 150 uppsättningar skolböcker till fattiga barn i Nepal

Pantbanken Sverige har en tradition att skänka pengar till den ideella föreningen – För Gatubarn i Nepal. Under bolagets 150års jubileum skänkte de 150 getter till byar omkring Nepal, utvalda av Föreningens. Det är ett bolag med många traditioner. Att vi skulle skänka pengar till Gatubarn i Nepal i samband med vårt jubileum kändes därför givet. En del av böckerna får gå till barn som vi redan betalar skolgång för men som bor med sina familjer och inte på Föreningens barnhem. Resterande 100 bokuppsättningar går till barn i slumområdena där föreningen gör aktiva insatser.

Så här säger Föreningens grundare, Eva, om projektet: I Nepal får de flesta barn numera chansen att gå i skolan. I vart fall några år. Så viktigt då många i deras föräldrageneration inte kan läsa eller skriva. Men så är det ju problemet med pengar. Många familjer har inte råd att köpa skolböcker till barnen. I de statliga skolorna är det inte ovanligt med lärarbrist och att det förekommer att de äldre barnen i de högre klasserna får undervisa de yngre. De som då saknar läroböcker hamnar på efterkälken och har ingen chans att läsa de omfattande läxorna. Lärare kan vara skoningslösa mot de barn som inte kan läxan och så blir skolan bara skrämmande.

Tack vare att Pantbanken nu firar 150 år i huset på Storgatan i Stockholm får vi nu möjlighet att ge 150 barn skolböcker när nästa läsår börjar i april 2024.

 

Mitt i Östermalm har skrivit om vårt jubileum - läs mer här

Skapad 2023-11-07

Tillbaka till nyheter