pantbanken-lakare-utan-granser.jpg

Vi lämnar bidrag till Läkare Utan Gränser

Krigssituationen i Ukraina leder till stora mänskliga lidanden. Vi på Pantbanken Sverige har idag beslutat att lämna ett bidrag till Läkare Utan Gränsers verksamhet i denna krigshärd. Utdrag från Läkare Utan Gränsers hemsida beskriver organisationens insats i skrivandets stund:

Vad gör Läkare Utan Gränser i Ukraina?

Vi gör löpande bedömningar av hur vi kan anpassa och utöka våra insatser på plats i Ukraina samt i Polen, Moldavien, Ungern, Rumänien och Slovakien. Vi har även team i beredskap i Ryssland och Belarus. Situationen ändras snabbt och vi mobiliserar vår krisberedskap för att stå redo att svara på en rad potentiella behov. 

I Mariupol i Ukraina har våra team distribuerat kit med material för behandling av krigsskador. De har även genomfört en utbildning i traumavård via telemedicin för 30 kirurger i östra Ukraina.

En första stor akutsändning med medicinskt material har anlänt till Polen och vi hoppas kunna leverera lasten i Ukraina mycket snart. Samtidigt ankommer erfaren personal med specialistkompetens för att stötta upp teamen i Ukraina. 

Vid gränserna ser vi människor som förflyttar sig till fots, i bilar och bussar. Många är nedkylda och utmattade, en del har mycket små barn med sig. Vi har donerat material till ett mottagningscenter i Polen och arbetar för att utöka insatserna.

Skapad 2022-03-08

Tillbaka till nyheter