Pantbanken Farsta

Ändrade öppettider på Pantbanken Farsta

Under de kommande veckorna kommer Pantbanken Farsta att ha öppet på 10-18 på vardagar likt våra andra pantbankskontor.

De närmaste veckorna kommer Pantbanken Farsta att ha öppet som våra övriga kontor på vardagar. Måndag-fredag: 10-18. Deras öppettider på helger är justerade till: lördag-söndag 11-17.
Farstakontoret är fortfarande Sveriges mest öppna kontor, där du är välkommen för värdering, belåning och försäljning sju dagar i veckan.

 

Farstakontoret förväntas återgå till ordinarie öppettider inom några veckor. För mer information kontakta oss 08- 410 770 20 på eller läs mer på Farsta 

 

Skapad 2020-03-13

Tillbaka till nyheter